AKTUALNOŚCI

Konieczność dostosowanie procedur i polityk wewnętrznych Firmy do nowych wymogów ustawowych

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów Kancelaria wspiera ich w przygotowaniu, opracowaniu oraz wdrożeniu procedur i polityk wymaganych najnowszymi regulacjami prawnymi, w tym w zakresie mechanizmów antykorupcyjnych w ramach projektowanej ustawy o jawności życia publicznego.

Read more

Strajkującym lekarzom grozi zwolnienie z pracy – komentarz r.pr. Daniela Książka dla Rzeczpospolitej

Stanowiska w sprawie tego, czy lekarzowi zatrudnionemu przez publiczny zakład opieki zdrowotnej przysługuje prawo do strajku, są sporne. Lekarze nie mają prawa do strajku ze względu na przesłanki zawarte w art. 19 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, m.in. narażenie na utratę życia lub zdrowia innych osób. Inne stanowisko mówi, że takie prawo przysługuje, pod warunkiem […]

Read more

Wygrana Kancelarii w największej sprawie o mobbing w Polsce

W dniu 19 października 2017 Sąd oddalił powództwo pracownicy o zasądzenie ponad 200 mln złotych odszkodowania tytułem mobbingu. Sąd podzielił w całości argumentację Kancelarii, która w postępowaniu sądowym reprezentowała pracodawcę (największą spółkę na świecie w swojej branży), iż mobbing nie miał miejsca.

Read more

12.10.2017 – Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Kancelarii

12 października 2017 r. Kancelaria Baran Książek Bigaj & Wujczyk z sukcesem reprezentowała przed Sądem Najwyższym bank w sporze z byłym członkiem zarządu. Sprawa dotyczyła powództwa o wynagrodzenie. Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska Kancelarii i uchylił niekorzystny dla Klienta wyrok.

Read more

Marcin Wujczyk najaktywniejszym pracownikiem WPiA UJ

Dr. Marcin Wujczyk został uznany za najaktywniejszego naukowca pracownika Wydziału Prawa i Administracji w roku akademickim 2016/2017

Read more

07.06.2017 – Kolejny sukces przed Sądem Najwyższym

7 czerwca 2017 r. Kancelaria Baran Książek Bigaj & Wujczyk z sukcesem reprezentowała przed Sądem Najwyższym jedną z międzynarodowych sieci handlowych w sporze z byłym pracownikiem. Sprawa dotyczyła odwołania od wypowiedzenia o pracę. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej pracownika.

Read more

07.06.2017 – Kolejny sukces przed Sądem Najwyższym

7 czerwca 2017 r. Kancelaria Baran Książek Bigaj & Wujczyk z sukcesem reprezentowała przed Sądem Najwyższym jedną z międzynarodowych firm farmaceutycznych w sporze z byłym pracownikiem. Sprawa dotyczyła zadośćuczynienia za szkody wyrządzone w skutek mobbingu. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej pracownika.

Read more

07.06.2017 – Kolejny sukces przed Sądem Najwyższym

7 czerwca 2017 r. Kancelaria Baran Książek Bigaj & Wujczyk z sukcesem reprezentowała na rozprawie przed Sądem Najwyższym jednego z Klientów w sporze z byłym pracownikiem. Sprawa dotyczyła rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika. W wyniku skargi kasacyjnej wniesionej przez Kancelarię Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok

Read more

17.01.2017 – Kolejny sukces przed Sądem Najwyższym

17 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy w wyniku skargi kasacyjnej wniesionej przez Kancelarię uchylił wyrok.

Read more

06.10.2016 – Kolejny sukces przez Sądem Najwyższym

6 października 2016 r. Kancelaria z powodzeniem reprezentuje jednego z klientów przed Sądem Najwyższym.

Read more