AKTUALNOŚCI

Marcin Wujczyk najaktywniejszym pracownikiem WPiA UJ

Dr. Marcin Wujczyk został uznany za najaktywniejszego naukowca pracownika Wydziału Prawa i Administracji w roku akademickim 2016/2017

Read more

07.06.2017 – Kolejny sukces przed Sądem Najwyższym

7 czerwca 2017 r. Kancelaria Baran Książek Bigaj & Wujczyk z sukcesem reprezentowała przed Sądem Najwyższym jedną z międzynarodowych sieci handlowych w sporze z byłym pracownikiem. Sprawa dotyczyła odwołania od wypowiedzenia o pracę. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej pracownika.

Read more

07.06.2017 – Kolejny sukces przed Sądem Najwyższym

7 czerwca 2017 r. Kancelaria Baran Książek Bigaj & Wujczyk z sukcesem reprezentowała przed Sądem Najwyższym jedną z międzynarodowych firm farmaceutycznych w sporze z byłym pracownikiem. Sprawa dotyczyła zadośćuczynienia za szkody wyrządzone w skutek mobbingu. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej pracownika.

Read more

07.06.2017 – Kolejny sukces przed Sądem Najwyższym

7 czerwca 2017 r. Kancelaria Baran Książek Bigaj & Wujczyk z sukcesem reprezentowała na rozprawie przed Sądem Najwyższym jednego z Klientów w sporze z byłym pracownikiem. Sprawa dotyczyła rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika. W wyniku skargi kasacyjnej wniesionej przez Kancelarię Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok

Read more

17.01.2017 – Kolejny sukces przed Sądem Najwyższym

17 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy w wyniku skargi kasacyjnej wniesionej przez Kancelarię uchylił wyrok.

Read more

06.10.2016 – Kolejny sukces przez Sądem Najwyższym

6 października 2016 r. Kancelaria z powodzeniem reprezentuje jednego z klientów przed Sądem Najwyższym.

Read more

09.12.2015 – Kolejny sukces przed Sądem Najwyższym

9 grudnia 2015 r. Kancelaria z powodzeniem reprezentuje jednego z klientów przed Sądem Najwyższym.

Read more

10.02.2015 – Sukces przed Sądem Najwyższym

10 lutego 2015 r. Kancelaria z sukcesem reprezentuje jednego z klientów przed Sądem Najwyższym

Read more

11.04.2013 – Sukces przed Sądem Najwyższym

11 kwietnia 2013 r. Kancelaria Książek Bigaj ponownie z sukcesem reprezentowała przed Sądem Najwyższym jedną z firm w sporze z byłym pracownikiem.

Read more

20.03.2013 – Kolejny sukces przed Sądem Najwyższym

20 marca 2013 r. Sąd Najwyższy w wyniku skargi kasacyjnej wniesionej przez Kancelarię uchylił wyrok.

Read more