07.06.2017 – Kolejny sukces przed Sądem Najwyższym

7 czerwca 2017 r.
Kancelaria BKB z sukcesem reprezentowała przed Sądem Najwyższym jedną z międzynarodowych firm farmaceutycznych w sporze z byłym pracownikiem. Sprawa dotyczyła zadośćuczynienia za szkody wyrządzone w skutek mobbingu. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej pracownika.

2018-08-30T15:21:13+00:00