07.06.2017 – Kolejny sukces przed Sądem Najwyższym

7 czerwca 2017 r.

Kancelaria BKB z sukcesem reprezentowała na rozprawie przed Sądem Najwyższym jednego z Klientów w sporze z byłym pracownikiem. Sprawa dotyczyła rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika. W wyniku skargi kasacyjnej wniesionej przez Kancelarię Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok

2018-08-30T15:21:35+00:00