W dniu 18 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną złożoną przez Kancelarię i uchylił wyrok Sądu II instancji, na mocy którego uprawomocniło się orzeczenie o stwierdzeniu istnienia stosunku pracy pomiędzy Klientem Kancelarii, a byłym pracownikiem. Tłem faktycznym i prawnym sprawy była kwestia przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę oraz momentu w czasie, jaki powinien być brany pod uwagę oceniając daną operację gospodarczą pod kątem zaistnienia zdarzeń określonych przepisem, art. 23(1) par. 1 Kodeksu pracy, a także odpowiedź na pytanie czy zamierzenia i plany podmiotów zaangażowanych w tę operację w zakresie doraźności i tymczasowości takiej sytuacji mają wpływ na ochronę pracowników zagwarantowaną przepisami Kodeksu pracy.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter