PUBLIKACJE2020-11-10T09:35:16+00:00

NIEUSTAJĄCY ROZWÓJ TO NIEUSTAJĄCA AKTYWNOŚĆ.

Większość naszych prawników łączy praktykę z pracą naukową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych wyższych uczelniach w kraju i za granicą co dodatkowo wpływa na poziom świadczonych usług.

Odzwierciedlenie tego faktu można znaleźć w ilości różnego rodzaju publikacji, do których powstania przyczynili się członkowie naszego zespołu.

Poniżej przedstawiamy listę wybranych prac.

 • K.W. Baran. System Prawa Pracy. TOM IX. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy globalne, Wolters Kluwers, Warszawa, 2019
 • K.W. Baran, D. Książek. Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Wolters Kluwers, Warszawa 2016
 • K.W. Baran, D. Książek. Akty wykonawcze. Komentarz, Wolters Kluwers, Warszawa 2016
 • K.W. Baran, W. Bigaj, D. Książek. Dokumenty pracownicze. Wzory i komentarze, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, wyd. 2.
 • K.W. Baran (red.), Boleław M. Ćwiertniak, D. Dörre-Kolasa, Z. Góral, M. Lekston, K. Walczak, M. Włodarczyk. Ouline of Polish Labour Law System, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • K. W. Baran (red.), B. M. Ćwiertniak, A. Dubownik, T. Duraj, Z. Góral, D. Książek, W. Perdeus, Ł. Pisarczyk, S. Płażek, J. Stelina, M. Tomaszewska, E. Ura, K. Walczak. Prawo urzędnicze. Komentarz, Warszawa 2014.
 • K. W. Baran, D. Książek. Procesowe prawo pracy, Warszawa 2013.
 • Daniel Książek (współpraca) Restrictive Covenants and Trade Secrets in Employment Law An International Survey Volume 1, ABA Section of Labor and Employment Law, BNA Books,  2010.
 • Krzysztof Wojciech Baran, Daniel Książek, Procesowe Prawo Pracy. Wzory Pism, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013
 • Daniel Książek Miejsce pracy jako istotny element umowy o pracę Wolters Kluwer Polska. Warszawa, 2013.
 • Andrzej Marian Świątkowski and Roger Banpain. Eds. The Laval and Viking Cases – Freedom of Services and Establishment v. Industrial Conflict in the European Economic Area and Russia. Kluwer Law International, 2009.
 •  Andrzej Marian Świątkowski. Międzynarodowe prawo pracy Tom I, Volumen 1 C.H. Beck: Warsaw, 2008.
 •  Andrzej Marian Świątkowski. Międzynarodowe prawo pracy Tom I, Volumen 2 C.H. Beck: Warsaw, 2008.
 •  Andrzej Marian Świątkowski. Charter of Social Rights of the Council of Europe. Kluwer Law International, 2007.
 •  Andrzej Marian Świątkowski. Carta de los derechos sociales europeos C.H. Beck: Warsaw, 2006.
 • I. Sierocka, Uczestnicy pracowniczych programów emerytalnych, P i ZS 2003, nr 10.
 • I. Sierocka, Zawarcie międzyzakładowej umowy emerytalnej, [w:] Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe WSAP 2006, nr 1.
 • I. Sierocka, Strony Zakładowej umowy emerytalnej, P i P 2005, nr 8
 • I. Sierocka, Rozrządzenie na wypadek śmierci, [w:] Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe WSAP 2007, nr 2.
 • I. Sierocka, Przystąpienie do pracowniczego programu emerytalnego, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki socjalnej, pod red. A. Świątkowskiego, Kraków 2008.
 • I. Sierocka, Rejestracja pracowniczego programu emerytalnego, [w:] Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe WSAP 2008, nr 2.
 • I. Sierocka, Pracownicze programy emerytalne, Białystok 2010
 • I. Sierocka, Przedstawicielstwo pracowników w rokowaniach w celu zawarcia zakładowej umowy emerytalnej, [w:] Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, pod red. Z. Hajna, Warszawa 2012.
 • I. Sierocka, Przystąpienie do pracowniczego programu emerytalnego [w:] III filar – szansa na lepsze jutro?, Warszawa 2012.
 • Rzeczpospolita 24 listopada 2009 r.
 • „Formalności ograniczą wybór ubezpieczonym” – artykuł Sławomira Kopra
 • Rzeczpospolita 17 września 2009 r.
 • „Firmy nie pozbędą się lojalek” – opinia Daniela Książka
 • Rzeczpospolita 02 kwietnia 2009 r.
 • „Firmy nie powinny wstrzymywać szkoleń” – komentarz Daniela Książka
 • Rzeczpospolita 27 lutego 2009 r.
 • „Recepty na walkę z kryzysem” – wypowiedź – Daniel Książek
 • Rzeczpospolita 15 grudnia 2007 r.
 • „Zatrudnienie na pół etatu, a praca jak na całym” – opinia – Daniel Książek
 • Rzeczpospolita 8 grudnia 2007 r.
 • „Dyscyplinarka lepsza od porozumienia” – opinia – Daniel Książek
 • Rzeczpospolita 27 listopada 2007 r.
 • „Lekarze będą pracować tylko 13 godzin” – wypowiedź w tekście – Wojciech Bigaj
 • Rzeczpospolita 24 listopada 2007 r.
 • „Pracownik może, ale nie musi się szkolić” – opinia – Daniel Książek
 • Rzeczpospolita 12 listopada 2007 r.
 • „Tymczasowa podwyżka może zostać na stałe” – opinia – Andrzej Świątkowski
 • Rzeczpospolita 28 września 2007 r.
 • „Zakaz pracy w święta będzie można ominąć” – opinia – Andrzej Świątkowski
 • Rzeczpospolita 27 sierpnia 2007 r.
 • „Czasem lepiej dać się zwolnić niż rozstać się z firmą w zgodzie” – opinia – Andrzej Świątkowski
 • Rzeczpospolita 11 sierpnia 2007 r.
 • „Nie każdy może podpisać wypowiedzenia” – opinia Wojciecha Bigaja
 • Rzeczpospolita 21 lipca 2007 r.
 • „Co zrobić gdy pracodawca wręcza zwolnienie” – opinia Daniela Książka
 • Rzeczpospolita 4 lipca 2007 r.
 • „Więcej pieniędzy dla lekarzy bez wolnego po dyżurach” – opinia Andrzeja Świątkowskiego
 • Rzeczpospolita 23 czerwca 2007 r.
 • „Zamiast etatu zlecenie, zamiast powyżki ryczałt samochodowy” – opinia Andrzeja Świątkowskiego
 • Rzeczpospolita 2 czerwca 2007 r.
 • „Pracownik może walczyć o wyższą pensje” – komentuje Daniel Książek
 • Rzeczpospolita 22 maja 2007 r.
 • „Wirtualni pracownicy zawitają do Polskich firm” – komentarz Daniela Książka
 • Rzeczpospolita 16 maja 2007 r.
 • „Zwolniony e-mailem dostanie odszkodowanie” – opinia Andrzeja Świątkowskiego
 • Rzeczpospolita 11 maja 2007 r.
 • „Poważne konsekwencje za nielegalny protest” – wypowiedź w tekście – Daniel Książek
 • Daniel Książek. „Postępowanie mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy”. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych
 • Bibliografia prac prof. dr. hab. Andrzeja Świątkowskiego za lata 1969-2009. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego: Warszawa, 2010.
 • Andrzej Marian Świątkowski. „’Miękkie’ (soft) standardy międzynarodowe i ‚twarde’ (hard) prawo krajowe o informacji i konsultacji pracowników” Informowanie i konsultowanie pracowników w polskim prawie pracy. Red. A. Sobczyk. Kraków, publikacja dofinansowana ze środków Fundacji im. Friedricha Eberta oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.23-38.
 • prof. dr hab. Krzysztof W. Baran, dr Daniel Książek. Procedury mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy
 • prof. dr hab. Krzysztof W. Baran. Z problematyki ugód w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Aleksandra Grzesiak. „Educational Leave Scheme Re-Instituted with Changes After Court Invalidates Prior Regulations”. International Labor and Employment Law Committee Newsletter. American Bar Association. Listopad 2010.
 • Aleksandra Grzesiak. „Kiedy tajemnice firmy przestają być tajne”. Personel Plus. Listopad 2010. 92-97.
 • Aleksandra Grzesiak. „Fathers Newly Entitled to Paternity Leave Under the Polish Labor Code”.International Labor and Employment Law Committee Newsletter. American Bar Association. Styczeń 2010.
 • Andrzej Marian Świątkowski. The Future of Labour Courts in Poland. W Archivum Iuridicum Cracoviense, XLII. Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: 2009.
 • Andrzej Marian Świątkowski. „Stosowanie koncepcji MOP i traktatów Rady Europy przez krajowe sądy pracy”. Monitor Prawa Pracy. Czerwiec 2008. 290-296.
 • Andrzej Marian Świątkowski, Marek Wandzel. „Terminating the employment of women at retirement age when that age is lower than the retirement age of their male counterparts constitutes indirect sex discrimination but not age discrimination”. European Employment Law Cases (EELC). Maj 2009.
 • Andrzej Marian Świątkowski. „Międzynarodowy pierwowzór telepracy” . Monitor Prawa Pracy. Maj 2008. 230-233.