1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Baran, Książek, Bigaj Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa (dalej jako Kancelaria) z siedzibą w Krakowie (31-110) przy ul. Piłsudskiego 19/13. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

  1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

a. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu organizacji webinariów, na które się zapisałeś, w tym przesyłania informacji organizacyjnych oraz przesłania podsumowania webinarium (w tym odpowiedzi na zadane pytania) Podstawa prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na sprawnej organizacji wydarzenia.

b. Będziemy przetwarzać Twoje dane, aby wysyłać Ci nasze Newslettery, na które się zapisałeś poprzez przesłanie Kancelarii wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub poprzez inny formularz (np. przy organizacji webinarium).

c.  Podstawą prawną przetwarzania  jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na możliwości przekazywania osobom, które wyraziły zainteresowanie otrzymywaniem Newsletterów Kancelarii (w tym kontrahentom Kancelarii), następujących treści: (i) informacje dotyczące zmian w polskim prawie, w szczególności w zakresie: prawa zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych, (ii) ważne orzeczenia sądowe, (iii) zaproszenia na konferencje, seminaria, webinaria lub szkolenia – organizowane lub współorganizowane przez naszą Kancelarię lub odbywające się z udziałem prawników lub ekspertów współpracujących z naszą Kancelarią.

  1. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Wszelkie przetwarzanie Państwa danych odbywa się w ramach zasady dobrowolności.

Przesyłanie informacji marketingowej drogą e-mailową uwarunkowane jest Państwa zgodą poprzez złożenie dyspozycji w dowolnej formie wyrażającej chęć otrzymywania Newsletterów. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przesyłanie Newsletterów przez Kancelarię. W dowolnej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę wysyłając taką informację na adres office@ksiazeklegal.pl. Wycofanie zgody nie wpływa  na zgodność z  prawem wcześniej  wysyłanych newsletterów.

Na podstawie norm określonych w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu.

  1. Źródło danych

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, Twojego pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujesz, na rzecz którego pracujesz lub z którym współpracujesz.

  1. Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych posiada Kancelaria, jej pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do wskazanych danych przez te osoby odbywa się wyłącznie w celu określonym przez Kancelarię.

Administrator przekazuje dane osobowe dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy platformy do prowadzenia webinariów.

Państwa dane nie będą przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza Unią Europejską Kancelaria zastosuje właściwe instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

  1. Okres przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu na adres: office@ksiazeklegal.pl, chyba że wcześniej ustanie cel  przetwarzania Państwa danych osobowych.

  1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informujemy, iż mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych przez Kancelarię do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, iż nie dokonujemy przetwarzania Państwa danych osobowych za pomocą zautomatyzowanych systemów podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  1. Zmiany zasad przetwarzania danych

Wszelkie zmiany zasad przetwarzania danych będą publikowane na stronie www.ksiazeklegal.pl i będą obowiązywać jedynie na przyszłość.

  1. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na: office@ksiazeklegal.pl

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter