W Pulsie Biznesu znajdziesz krótki komentarz Pawła Krzykowskiego do projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

📌 Na pierwszy rzut oka proponowana zmiana ta ma techniczno-organizacyjny charakter. Ale gdy się głębiej przyjrzymy tym zmianom to po pierwsze należy wskazać, że już dziś możliwa jest kontrola bez upoważnienia, albowiem zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o PIP: Jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli u przedsiębiorcy, może być ona podjęta po okazaniu legitymacji służbowej. Kontrolowanemu należy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia kontroli, doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. 

📌 Nowelizacja spowoduje, że do kontroli PIP nie będzie mieć np. zastosowania bardzo ważny przepis ustawy-Prawo przedsiębiorców –> limitujący łączny czas trwania kontroli, np. czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u mikroprzedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać 12 DNI ROBOCZYCH. W przypadku wejścia w życie omawianej nowelizacji, kontrole PIP przestaną być ograniczone tym limitem czasowym. 

⚪️ Autorka publikacji: Dorota Zawiślińska. 

📌 Więcej informacji znajdziesz: TUTAJ 

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter