Komentarz adw. Pawła Krzykowskiego dla Rzeczpospolitej w sprawie wyroku sądu dotyczącego dyscyplinarnego zwolnienia pracownika, który odmawiał noszenia maseczki na terenie zakładu pracy w trakcie trwania pandemii.

Autor publikacji: red. Nadia Senkowska

Poniżej wypowiedzi naszego eksperta:

  • Sąd uznał, że podstaw wprowadzonego przez pracodawcę nakazu noszenia maseczek, należy upatrywać w realizacji jego obowiązku, określonego w art. 207 KP. A jest nim konieczność zapewnienia wszystkim zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sąd podkreślił, że z tym obowiązkiem skorelowane są obowiązki pracownika, jednym z podstawowych jest przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Sąd nie podzielił również zarzutu, jakoby środki ostrożności w zakładzie wprowadzone zostały bezprawnie – na podstawie rozporządzenia, a zatem na mocy przepisu rangi podustawowej. Sąd podkreślił, że powód powinien stosować się do wewnętrznych zarządzeń pracodawcy, wynikających z wprowadzonej organizacji pracy, nie zaś z przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia.

Warto dodać, że w opisywanej sprawie sąd uznał, że pracodawca miał prawo zwolnić powoda dyscyplinarnie, albowiem ten naruszył podstawowe obowiązki pracownicze, jakim było przestrzeganie zasad wynikających z wewnętrznych regulacji pracodawcy oraz czynił to w sposób umyślny, wręcz uporczywy i zagrażał tym interesom pracodawcy. Sad podkreślił, że powód stanowił potencjalne zagrożenie dla zdrowia  innych pracowników oraz że jego zachowanie mogło wywołać absencję innych pracowników.

Sygn. akt: IX P 199/21 (Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych)

Link do tekstu: TUTAJ

 

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter