Praca zdalna okazjonalna została wprowadzona po praz pierwszy do systemu prawa na mocy nowelizacji kodeksu pracy z 2 grudnia 2022 roku. Przepis wejdzie w życie 7 kwietnia 2023 roku. Wniosek o wykonywanie pracy w tym trybie może złożyć pracownik. Jednak wbrew pojawiającym się głosom, pracodawca nie musi automatycznie go uwzględnić.

Na łamach Dziennika Gazety Prawnej, temat omawiają dr hab. Daniel Książek oraz prof. UŁ Małgorzata Kurzynoga.

„W odniesieniu do okazjonalnej pracy zdalnej wyłączono nawet zastosowanie art. 6719 k.p. W przepisie tym wymienione są grupy pracowników, które ze względu na sytuację życiową mogą złożyć wniosek o wykonywanie pracy w formie zdalnej, a pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba, że jest to niemożliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.”

Zapraszamy do lektury: TUTAJ

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter