Według zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1215/2012, stronom, które zazwyczaj są słabsze społecznie i ekonomicznie, przysługują korzystniejsze zasady jurysdykcji w sporach transgranicznych.

Ostatnio, pojawiło się zagadnienie, czy pracownik może pozwać spółkę dominującą za zobowiązania pracownicze, mimo że nie jest z nią bezpośrednio związany umową o pracę. Jak wynika z orzeczenia TSUE z 20 października 2022 roku w sprawie ROI Land Investments Ltd – tak, jeśli między stronami istnieje stosunek podporządkowania.

Dla Rzeczpospolitej, temat omawiają dr hab. Daniel Książek oraz prof. UŁ Małgorzata Kurzynoga.

“Mimo że wykładnia dokonana przez TSUE w sprawie ROI Land Investments Ltd (C-604/20) wydaje się być korzystna dla pracowników, w praktyce zastosowanie ochronnych reguł jurysdykcji jest uzależnione od twardego warunku w postaci istnienia stosunku podporządkowania. W ustaleniu istnienia podporządkowania między stronami sporu kluczową rolę odgrywa orzecznictwo TSUE, które nie jest zbyt klarowne, ale dostarcza pewnych wskazówek. W oparciu o tę judykaturę można, naszym zdaniem, tak ukształtować relacje w grupach przedsiębiorstw wielonarodowych, że spółka dominująca jest w stanie uchylić się od odpowiedzialności wobec pracowników zatrudnionych w spółkach córkach.”

Zapraszamy do lektury: TUTAJ

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter