dr Daniel Książek

DR DANIEL KSIĄŻEK

Wspólnik Zarządzający – Partner, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek American Bar Association oraz European Employment Lawyers Association.

Napisał pracę doktorską pt.  „Miejsce pracy jako istotny element umowy o pracę”, która została wyróżniona w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie prawa pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Od 2013 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Były współpracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swoim dorobku posiada liczne publikacje z zakresu prawa pracy, m.in monografię oraz wzory pism (patrz: Publikacje)

Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych z tegoż zakresu. Ze strony Kancelarii odpowiedzialny za stałą obsługę w zakresie prawa pracy m.in. takich podmiotów jak: TESCO Polska, IKEA Polska, UNILEVER Polska, PFIZER Polska, DHL Polska, SANOFI-AVENTIS Polska.

Daniel Książek jest osobistym doradcą do spraw prawnych Członków Zarządów, Dyrektorów Zarządzających/Personalnych największych pracodawców działających na terenie Polski. Ponadto jest konsultantem organizacji pracodawców oraz związków zawodowych działających na terenie Polski. Jest również członkiem Rad Nadzorczych spółek kapitałowych obecnych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wymieniany w rankingach Legal 500 EMEA, Chambers and Partners oraz w The International Who’s Who of Management Labour and Employment Lawyers .

Języki: polski, angielski.

Kontakt: danielksiazek@ksiazeklegal.pl

NASZ ZESPÓŁ

2018-09-03T15:08:54+00:00