Honorowe oddawanie krwi oraz jej składników, takich jak np. osocze, przyczynia się do ratowania życia. Liczba krwiodawców w Polsce przekracza obecnie 620 tysięcy. Od lat mogli oni korzystać z dodatkowych dni wolnych, wykorzystywanych na donację, jednak w ostatnim czasie kilkukrotnie zmieniały się przepisy, regulujące długość takiego płatnego zwolnienia i podstawy dla jego udzielenia.

Polecamy Państwu artykuł mec. Kajetana Bartosiaka, który w Dzienniku Gazecie Prawnej przedstawił historię niedawnych nowelizacji oraz wyjaśnił, jakie zasady panują obecnie.

„Otóż jeżeli pracownik oddaje same składniki krwi (bez dawstwa pełnej krwi), to w obecnym stanie prawnym nie przysługuje mu zwolnienie od pracy – nawet na czas pobrania tych składników. I choć regionalne centra krwiodawstwa wydają zaświadczenia, że dana osoba oddała składniki krwi, to takie zaświadczenie nie może stanowić podstawy do udzielenia płatnego zwolnienia”

Z publikacją naszego eksperta mogą się Państwo zapoznać TUTAJ.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter