Zasada równości wynagrodzeń jest obecna w porządku prawnym UE od jej powstania, a szczegółowe przepisy zawarte są w dyrektywie w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy.

Problem luki płacowej nie jest jednak likwidowany w odpowiednim tempie.

Zapraszamy Państwa do lektury artykułu, który pojawił się w Rzeczpospolitej. Jego współautorką jest prof. UŁ, dr hab. Małgorzata Kurzynoga.

“Orzecznictwo TSUE wpłynęło na rozwój prawa UE i przyczyniło się do unormowania omawianej problematyki. Dyrektywa 2023/970 w art. 21 wprost określa terminy przedawnienia roszczeń w sprawach dotyczących prawa do równego wynagrodzenia.”

Pełna wersja tekstu dostępna jest: TUTAJ 

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter