7 kwietnia weszła w życie kolejna nowelizacja prawa pracy. Dała ona pracownikom szereg nowych uprawnień, z których mogą skorzystać m.in. „osoby wychowujące dziecko”. Choć to pojęcie jest nieostre i nie zostało wyjaśnione przez ustawodawcę, zakłada się, że obejmuje ono nie tylko rodziców, ale też innych jego opiekunów.

Temat w prawo.pl skomentowała prof. UŁ Małgorzata Kurzynoga. Ekspertka BKB w artykule red. Grażyny Leśniak wyjaśniła, dlaczego polski ustawodawca przyznał powyższe uprawnienie szerokiemu gronu osób, oraz jak można interpretować nazwę „osoby wychowujące dziecko”

pracownik wychowujący dziecko” w prawie polskim należy rozumieć szeroko, tj. jako pracownika, który wychowuje nie tylko formalnie, ale także faktycznie dziecko partnera/partnerki

Zapraszamy do lektury pełnego artykułu: LINK

Stay with us on a regular basis
and subscribe to the newsletter!

bkb newsletter