HR CHECK LIST – o czym warto pamiętać na początku i w trakcie 2020 r. ?

  • Na pewno o istotnym wzroście pensji minimalnej do kwoty 2.600 PLN brutto (1.878 PLN netto), co ma wpływ na wiele innych świadczeń, np. maks. wartość odprawy w ramach zwolnień grupowych (15 x 2.600 PLN). Wzrost pensji minimalnej ma wpływ nawet na wzrost wartości kar dla kierowców za brak OC.
  • Od 1 stycznia 2020 r. do pensji minimalnej nie jest wliczany dodatek stażowy.
  • Minął termin na zapewnienie w pomieszczeniu, w którym przechowywana jest dokumentacja pracownicza, odpowiedniej wilgotności, temperatury i zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.
  • Pracodawcy zatrudniający od 50 do 249 pracowników powinni pamiętać o 2 datach: umowa o zarządzanie PPK – 24.04.2020 r., umowa o prowadzenie PPK –  11.05.2020 r.
  • Spółki giełdowe mają coraz mniej czasu na implementację nowych polityk wynagrodzeń, wymaganych w ramach SRD II. Walne zgromadzenia spółek powinny przyjąć stosowne uchwały do końca czerwca 2020 r.
  • W najbliższym czasie należy spodziewać się również zmian w sprawie środków zgromadzonych w ramach OFE i ich możliwym transferze na IKE – intensywne prace legislacyjne trwają.
  • Przy płaceniu zaliczek na PIT pamiętaj o mikrorachunku!
Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter