Prezentujemy kolejny wspólny HR Legal News Kancelarii Baran Książek Bigaj oraz Traple Konarski Podrecki & Partners z zakresu prawa pracy.

Wersja polska: POBIERZ

Alert zawiera m.in. informacje o:
🔹 wzroście płacy minimalnej w 2024 r.,
🔹 możliwościach uzgodnienia korzystniejszych warunków rozwiązania umowy o pracę,
🔹 dyskryminacji i równym traktowaniu – istotne orzeczenie Sądu Najwyższego,
🔹 posiłkach a wyłączeniu od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
🔹 dodatkowych świadczeniach dla pracowników oddelegowanych w kontekście podatku,
🔹zabezpieczeniu poprzez dalsze zatrudnienie pracownika,
🔹zwolnieniu z kosztów sądowych.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter