Nowelizacja ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw została uchwalona 1 grudnia 2022 roku. Proponowane przepisy budzą jednak coraz większe kontrowersje. Znajduje się w nich bowiem zapis, który mówi że praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Prawnicy są podzieleni co do interpretacji przepisu. Część z nich uważa, że liczba dni powinna być proporcjonalna do wymiaru czasu pracy. Podobnie twierdzi prof. UŁ Małgorzata Kurzynoga, która komentuje sprawę w serwisie prawo.pl w artykule autorstwa redaktor Grażyny Leśniak:

“Ustalenie dopuszczalnej liczby dni okazjonalnej pracy zdalnej proporcjonalnie nie oznacza mniej korzystnego traktowania pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, a jedynie ukształtowaniu ich uprawnień proporcjonalnie do rozmiaru zatrudnienia. Przeciwnie, brak zastosowania zasady proporcjonalności mógłby prowadzić do nieuzasadnionego uprzywilejowania pracownika zatrudnionego w mniejszym wymiarze czasu pracy, tj. naruszenia zasady proporcjonalności na niekorzyść pracowników zatrudnionych na pełny etat, i w rezultacie naruszenia zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji.”

Zapraszamy do lektury: TUTAJ.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter