dr Jerzy Buczek

DR JERZY BUCZEK

Doradca podatkowy, dr nauk prawnych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1968). Doktorat z zakresu prawa finansowego (1977). Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UJ w latach 1969-1993. Doradca podatkowy od 1994 r. (nr wpisu na listę doradców podatkowych 01213).

Bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw podatkowych przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Aktualnie wykładowca prawa finansowego i prawa podatkowego w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Modrzewskiego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji zwłaszcza z zakresu prawa dewizowego i prawa podatkowego.

Kontakt: office@ksiazeklegal.pl

NASZ ZESPÓŁ

2018-09-04T09:28:41+00:00