6 marca 2024 r. opublikowano nowy projekt ustawy o sygnalistach.

Pojawiło się w nim sporo zmian w porównaniu z poprzednią wersją, którą poznaliśmy na początku tego roku. Najważniejsze z nich w serwisie prawo.pl skomentowała dr hab. Beata Baran-Wesołowska, zauważając, że MRPiPS uwzględniło w nim postulaty społeczne.

„Projektodawca zdecydował się na zmianę nomenklatury, widoczną już od tytułu aktu normatywnego, w którym osoby zgłaszające naruszenie prawa zostały zastąpione terminem „sygnalista”. Polski projektodawca zdecydował się na rozszerzenie katalogu przedmiotowego możliwych naruszeń o kwestie: wolności i praw człowieka i obywatela; korupcji; handlu ludźmi oraz zagadnienia dotyczące naruszeń z zakresu prawa pracy.”

Zapraszamy do lektury pełnej wersji artykułu: LINK

Autorką publikacji jest red. Grażyna Leśniak.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter