Podczas ostatniego posiedzenia, wyższa izba parlamentu nie zajęła się nowelą implementującą unijne dyrektywy: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Powinny być one wdrożone do polskiego porządku prawnego odpowiednio do 1 i 2 sierpnia 2022 r. Jednak Senat zajmie się nowelizacją dopiero 8–9 marca br.

To ostatni moment na wprowadzenie poprawek. Jeśli nie stanie się to w ciągu 30 dni od przekazania ustawy przez Sejm (a termin mija 11 marca), uznaje się ją za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez izbę niższą.

Między innymi na temat tego, czy należy spodziewać się skargi KE, w artykule red. Karoliny Topolskiej dla Dziennika Gazety Prawnej, wypowiada się dr hab. Beata Baran – Wesołowska.

Zapraszamy do lektury: TUTAJ 

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter