W dniu 20 marca 2019 r. SN podzielił argumentację Kancelarii w precedensowej sprawie dotyczącej interpretacji biegu miesięcznego terminu na rozwiązanie przez pracownika umowy o prace w trybie bez wypowiedzenia (art. 55 § 2 KP w zw z art. 52 § 2 KP). SN uznał m.in. że miesięczny termin na dokonanie przez pracownika rozwiązania umowy o prace w trybie bez wypowiedzenia nie zostaje zawieszony w okresie zwolnienia lekarskiego pracownika.

Jest to kolejny sukces kancelarii BKB w reprezentowaniu klientów przed Sądem Najwyższym (w tym przypadku strony pozwanej). SN oddalił w powyższej sprawie skargę kasacyjną powoda.

Sygn akt. I PK 261/17

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter