W rok po wprowadzeniu pierwszych obostrzeń mających na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowała konferencję naukową podsumowującą zmiany zachodzące w życiu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. Krzysztof Baran, a z referatem wystąpił Łukasz Łaguna, który jako doktorant UJ, pochylił się nad pracowniczym obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy w kontekście whistleblowingu oraz pandemii COVID-19.  Podczas wystąpienia przedstawił swoje tezy na temat potencjalnej konieczności zmiany rozumienia lojalności pracowniczej w relacji do implementacji ochrony sygnalistów.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter