Koniec stanu zagrożenia epidemicznego = ważne zmiany dla pracodawców, m.in. w zakresie szkoleń BHP, urlopów oraz polecenia pracy zdalnej.

Nasz ekspert skomentował dla Pulsu Biznesu konsekwencje zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r.

Przedstawił m.in. kwestie dotyczące szkoleń BHP, urlopów wypoczynkowych oraz polecenia pracy zdalnej.

Autor publikacji: red. Dorota Zawiślińska.

Wypowiedzi naszego eksperta:

WSTĘPNE SZKOLENIA BHP

„Od lipca przestana obowiązywać przepisy, które dopuszczały przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej”

W tym punkcie warto dodać, że zgodnie z nową regulacją dotycząca pracy zdalnej:  w przypadku gdy uzgodnienie pracy zdalnej następuje przy zawieraniu umowy o prace, to w takiej sytuacji szkolenie wstępne w dziedzinie BHP osoby przyjmowanej do pracy na stanowisko administracyjno-biurowe może być przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

URLOPY WYPOCZYNKOWE

„W czasie obowiązywania tego stanu pracodawca mógł udzielić pracownikowi urlop wypoczynkowy niewykorzystany przez niego w poprzednich latach w wymiarze do 30 dni. Termin wskazywał szef, nie musiał dostawać zgody na to ze strony podwładnego, mógł też pominąć plan urlopów. Pracownik miał obowiązek wykorzystać taki urlop. Rozwiązanie to przestanie obowiązywać od lipca.

PRACA ZDALNA NA POLECENIE PRACODAWCY

„W konsekwencji szefowie firm, którzy jednostronnie polecili podwładnym wykonywanie obowiązków służbowych w formule online w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i chcą tę formułę utrzymać, będą musieli to z pracownikami uzgodnić”

Szczegóły: TUTAJ

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter