Kolejny sukces Kancelarii Baran Książek Bigaj. W dniu 17 października 2019 r. NSA orzekł, iż uczestnicy postępowań w sprawach ubezpieczeń społecznych nie są – wbrew przeważającej dotychczas linii orzeczniczej Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Sądów Powszechnych – pozbawieni możliwości kwestionowania postanowień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (które dotyczą wydanej wcześniej decyzji) na drodze administracyjnej, a w konsekwencji sądowoadministracyjnej. Orzeczenie dotyczyło możliwości zakwestionowania postanowienia o sprostowaniu decyzji ZUS-u, które zostało wydane w trakcie postępowania sądowego, związanego z odwołaniem od decyzji, która podlegała sprostowaniu. Pogląd ten będzie można analogicznie odnieść do wszystkich postanowień, które może wydać ZUS po wydaniu decyzji.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter