prof. zw. dr hab. Krzysztof Wojciech Baran

PROF. ZW. DR HAB. KRZYSZTOF WOJCIECH BARAN

Partner, Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa pracy. Od wielu lat popularyzuje w środowiskach pracy wiedzę prawniczą
na temat normatywnych zasad funkcjonowania stosunków przemysłowych. Posiada bogate doświadczenie eksperckie oraz dydaktyczne w zakresie kształcenia kadr Human Resources.

Jest autorem lub współautorem ponad dwustu publikacji naukowych, w tym kilkunastu monografii, podręczników i komentarzy, w tym komentarzy do kodeksu pracy oraz zbiorowego prawa pracy. Obecnie pełni funkcję naczelnego redaktora naukowego fundamentalnego dla prawa pracy dziesięciotomowego dzieła pt. „System prawa pracy”.

Języki: polski, rosyjski, angielski.

Kontakt: krzysztofbaran@ksiazeklegal.pl

NASZ ZESPÓŁ

2018-10-22T12:49:08+00:00