Polska nadal opóźnia się z przyjęciem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Powinna ona obowiązywać już od 17 grudnia 2021 roku. Tymczasem wciąż ma postać projektu, który cały czas poddawany jest kolejnym zmianom.

Komentarza w sprawie, dla Pulsu Biznesu udziela dr hab. Beata Baran – Wesołowska, która zauważa, że:

„Proponowane rozwiązania mogą hamować chęć zgłaszania nieprawidłowości, niezależnie od tego, jakich naruszeń miałyby dotyczyć te raporty. Ponadto wymóg ich uprawdopodobnienia graniczącego z pewnością co do prawdziwości przedstawianych informacji może stanowić dodatkowy efekt mrożący. Co istotne, tworzy to zarazem swoistą niespójność w stosunku do części ogólnej przyszłej ustawy.”

Autorką publikacji jest red. Iwona Jackowska.

Zapraszamy do lektury! TUTAJ  

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter