Zmiany w zakresie transgranicznej pracy zdalnej reguluje obowiązujący od kilku miesięcy dokument ramowy Unii Europejskiej. Osoby pracujące zdalnie, które spełniają warunki w nim przewidziane, mogą wykonywać obowiązki służbowe w formule online w wymiarze do 50 proc. swojego czasu pracy w kraju zamieszkania.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem red. Doroty Zawiślińskiej dla Pulsu Biznesu. Znajdą w nim Państwo komentarz dr Michała Szypniewskiego. Jak zauważa ekspert naszej kancelarii, pracodawcy powinni uświadomić podwładnych, jakie jest ryzyko dotyczące świadczenia pracy zdalnej za granicą.

“Warto, aby szefowie uzgodnili te kwestie z pracownikami w ramach porozumienia lub regulaminu – po to, aby w razie konfliktu obie strony znały swoje prawa i obowiązki. Poza tym wspomniana umowa nie obejmuje typowego workation, czyli incydentalnego wykonywania pracy zdalnej poza Polską. To zmusza pracodawców do poszukiwania alternatywnych rozwiązań prawnych, w tym np. dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w kwestiach delegowania pracowników.”

Pełna wersja artykułu dostępna jest: TUTAJ

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter