Paweł Krzykowski skomentował kwestie dotyczące odmowy udzielenia urlopu dla Pulsu Biznesu.

W swoim komentarzu przypomina jedno z orzeczeń sądów apelacyjnych, w którym sąd wyraził następujący pogląd:

(i) pracodawca co do zasady – nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego (z pewnymi wyjątkami);

(ii) odmowa pracodawcy udzielenia urlopu w terminie wnioskowanym przez pracownika nie wyczerpuje znamion mobbingu w rozumieniu Kodeksu Pracy.

W ocenie Pawła Krzykowskiego: jeśli natomiast pracodawca utrudniałby pracownikowi wykorzystanie urlopu przez długi okres i miałoby to uporczywy charakter (np. doszłoby do co najmniej kilku odmów), to wtedy mobbingu już nie można byłoby wykluczyć. Oczywiście zależałoby to od oceny wszystkich okoliczności sprawy, a w szczególności od tego, czy odmowy miałyby jakiekolwiek uzasadnienie biznesowe (np. konieczność kontynuacji danego projektu).

Pełną wypowiedź naszego eksperta znajdziesz w linku.

Autorka publikacji: red. Dorota Zawiślińska

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter