Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje rozwiązania propracownicze i prorodzicielskie, do wprowadzenia których rząd był zobowiązany już od początku sierpnia 2022 roku.

Dwie ostatnie aktualizacje wprowadziły możliwość wnioskowania o pracę zdalną przez rodziców dzieci do lat 4. Między grudniową, a marcową nowelą istnieją jednak różnice. Temat komentuje prof. UŁ Małgorzata Kurzynoga, która zwraca szczególną uwagę na ważność wskazania odpowiedniego przepisu, z którego pracownik wnioskuje.

“O ile wniosek złożony na podstawie art. 67 pracodawca jest obowiązany uwzględnić, o tyle wniosek złożony na podstawie art. 188 pracodawca rozpatruje. Oznacza to, że wniosek o pracę zdalną z art. 67 może być nieuwzględniony tylko ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy, natomiast wniosek o pracę zdalną z art. 188 może być nieuwzględniony ze względu na potrzeby i możliwości pracodawcy, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Katalog przesłanek uzasadniających odmowę jest zdecydowanie szerszy.”

Komentarz ekspertki naszej kancelarii znajdą Państwo w serwisie prawo.pl, w artykule red. Grażyny J. Leśniak. Zapraszamy do lektury: LINK

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter