Po ponad dwóch latach prac nad projektowanymi przepisami, rząd uregulował pracę zdalną, która na stałe zostanie wpisana do kodeksu pracy. Ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, czeka już tylko na podpis prezydenta. Niestety, wątpliwości budzi jeden z przepisów. Osoby, które przy zawieraniu umowy o pracę uzgodniły z pracodawcą, że będą wykonywały pracę zdalnie, nie będą już mogły pracować w biurze.

W serwisie prawo.pl sprawę komentuje prof. UŁ Małgorzata Kurzynoga, która uważa, że:

“To jest przepis dyskryminujący pracowników na etapie nawiązywania stosunku pracy. Budzi on duże wątpliwości z uwagi na przewidziany w art. 18(3a) Kodeksu pracy zakaz dyskryminacji, który zawiera otwarty katalog czynów, które mogą być uznane za przejaw dyskryminacji. I z tego właśnie punktu widzenia brak możliwości wykonywania pracy w zakładzie pracy przez osoby, które nawiązując stosunek pracy podejmowały się wykonywania pracy w formie zdalnej może być uznany za dyskryminację.”

Autorką publikacji jest red. Grażyna J. Leśniak.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: TUTAJ 

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter