Już 7 grudnia obędzie się konferencja, podczas której poruszone zostaną tematy dotyczące między innymi wyzwań dla dialogu społecznego w Polsce z perspektywy głównych interesariuszy: rządu, pracodawców i związków zawodowych oraz form dialogu społecznego w zależności od przedmiotu rozmów. Ponadto, eksperci omówią praktyczne wskazówki niezbędne w negocjacjach ze związkami zawodowymi.

Jedną z prelegentek na spotkaniu będzie prof. UŁ Małgorzata Kurzynoga, która przedstawi środki prawne przysługujące pracodawcy w nielegalnym sporze zbiorowym. W swoim wystąpieniu ekspertka odpowie na pytania:

  • Jaki jest zakres przedmiotowy sporu zbiorowego w świetle nowych przepisów?
  • Czy pracodawca może odmówić negocjacji jeśli uważa, że spór zbiorowy jest nielegalny?
  • Jak uzyskać sądowy zakaz organizacji nielegalnego strajku?
  • Jakie są środki prawne przeciwdziałania nielegalnym akcjom protestacyjnym (np. okupacji zakładu pracy, oflagowaniu budynku pracodawcy bez jego zgody)?
  • Jakie są środki prawne wobec działaczy związkowych podejmujących czynności w czasie nielegalnego sporu zbiorowego?
  • Jakie są środki prawne pociągnięcia związku zawodowego do odpowiedzialności za organizację nielegalnego strajku przez jego struktury wewnętrzne posiadające osobowość prawną?

Organizatorem wydarzenia jest Puls Biznesu.

Więcej informacji: TUTAJ.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter