prof. zw. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski

PROF. ZW. DR HAB. ANDRZEJ MARIAN ŚWIĄTKOWSKI

Wiceprzewodniczący Komitetu Praw Społecznych Rady Europy, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent prawa (1966), socjologii (1969) na Uniwesytecie Jagiellońskim; obronił magisterium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pennsylvanii w Filadelfii (1977).

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (IOSS – International Organization of Labour Law and Social Security); Międzynarodowego Stowarzyszenia Stosunków Przemysłowych (IIRA – International Industrial Relations Association); Polskiego Towarzystwa Prawa Europejskiego.

Ekspert Komisji Unii Europejskiej w zakresie prawa pracy; uczestnik Konferencji Generalnych Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) (2002-2005); wygłaszał referaty na konferencjach w Sydney, Helsinkach, Dublinie, Tokio, Oslo, Wilnie, Leuven, Brukseli, Limie, prowadził wykłady na uniwersytetach w Sydney, Buenos Aires, Mendozie, Indianie, Leicester, Glasgow, Edynburgu, Dundee, Nowym Jorku (Uniwersytet Columbia), Pennsylvanii, Kentucky, Bolonii, Rzymie (LUISS), Leuven, Gandawie, Bochum, Uppsali, Sztokholmie, Pecs, Pradze (Uniwersytet Karola), Turku, Helsinkach.
Od 1988 r. kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ; Profesor Jean Monnet europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; krajowy i międzynarodowy koordynator programów Tempus/Erasmus z zakresu europejskiego prawa ubezpieczeń społecznych; autor ponad 400 publikacji, w tym 30 książek obejmujących monografie, komentarze i podręczniki o tematyce polskiego, porównawczego i międzynarodowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i polityki społecznej.

Redaktor serii wydawniczych i czasopism: Prawo socjalne Unii Europejskiej i Rady Europy; Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej; The Jagiellonian University Yearbook of Labour Law and Social Policy (1989-1999); East West Review of Social Policy; Tilburg Foreign Law Review.

Języki: polski, angielski, francuski.

Kontakt: andrzej.swiatkowski@ksiazeklegal.pl

NASZ ZESPÓŁ

2018-10-22T12:49:41+00:00