Według ekspertów, przepisy prawa pracy dotyczące mobbingu są niewystarczające oraz mało przychylne dla jego ofiar. Jak podkreślają przedstawiciele PIP, inspektor pracy bada jedynie okoliczności obiektywne, czyli możliwe do zweryfikowania za pomocą dostępnych środków dowodowych. Ponadto, inspekcja zwraca uwagę, że zarzuty zawarte w skargach często są ogóle, hasłowe i nie opisują konkretnych zachowań.

O komentarz dla Pulsu Biznesu, w sprawie wiarygodności skali mobbingu w firmach oraz praktyk stosowanych do rozstrzygania skarg, poproszono dr. hab. Daniela Książka oraz prof. UŁ Małgorzatę Kurzynogę.

“PIP brakuje instrumentów do rozstrzygania skarg dotyczących mobbingu. Wynika to m.in z faktu, że postępowania wyjaśniające są trudne i długotrwałe. Wymagają znajomości nie tylko przepisów prawa pracy, lecz również szczegółowej wiedzy na temat wspomnianych wcześniej postępowań.”

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu: TUTAJ.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter