Rekrutacja na stanowisko: młodszy prawnik (aplikant radcowski / adwokacki) w biurze w Warszawie + klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zapraszamy do rekrutacji na stanowisko: młodszy prawnik (aplikant radcowski/ adwokacki) w naszym biurze w Warszawie

Wymagania:

– rozpoczęta aplikacja radcowska lub adwokacka

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie zaawansowanym)

– mile widziane zainteresowanie prawem pracy i ubezpieczeń społecznych

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy w jednej z wiodących kancelarii, specjalizujących się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia w obsłudze największych pracodawców krajowych i zagranicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: office@ksiazeklegal.pl

Przesyłane CV powinny uwzględniać zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY LUB WSPÓŁPRACY

           1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Baran, Książek, Bigaj Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą w Krakowie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Piłsudskiego 19, 31-110 Kraków

– przez e-mail: office@ksiazeklegal.pl

– telefonicznie: (+48) 12 426 42 30

          2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz lub do współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy lub współpracy;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy lub współpracy z nami.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (ten pkt dotyczy kandydatów do pracy na podstawie umowy o pracę).
 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub działalności gospodarczej (w przypadku kandydatów do współpracy zgoda jest podstawą również dla przetwarzania tych danych).
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą do przyszłej współpracy.

 

          3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

          4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

          5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email: office@ksiazeklegal.pl, listownie na adres ul. Piłsudskiego 19, 31-110 Kraków, telefonicznie pod numerem (48) 12 426 42 30.

 

Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter