Rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę i najniższej stawki od zleceń na 2024 rok, powinno znaleźć się w Dzienniku Ustaw najpóźniej do 15 września 2023 r.. Ostatnia dostępna wersja projektu rozporządzenia, przewiduje, że od stycznia, najniższe wynagrodzenie za pracę wyniesie 4242 zł, a od lipca – 4300 zł. Natomiast minimalna stawka godzinowa – odpowiednio – 27,70 zł i 28,10 zł. Zdaniem central związkowych, może się okazać, że przyjęte wartości zostały przez rząd policzone nieprawidłowo. Eksperci są w tej sprawie podzieleni.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym artykułem w Dzienniku Gazecie Prawnej. Znajdą w nim Państwo komentarze naszego eksperta. Jak zauważa dr hab. Daniel Książek, w odniesieniu do pracownika, sprawa jest złożona. Z jednej strony to pracodawca wypłaca wynagrodzenie, ale z drugiej – narzuca je rząd.

“Mamy zatem dwa akty powszechnie obowiązujące, z których ten drugi może być efektem błędnej interpretacji. Co ma wpływ na indywidualny stosunek pracy. Ale pomimo tego wpływu, w mojej ocenie, pracownik nie ma roszczenia, żeby sąd pracy zbadał legalność wydanego aktu na podstawie innego aktu prawnego.”

Autorką publikacji, którą znajdą Państwo TUTAJ, jest red. Karolina Topolska.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter