Pod koniec maja przedstawiono kolejny projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości. Mimo że w stosunku do ostatniej propozycji przepisów, zmian jest stosunkowo mało, to mają one bardzo duże znaczenie w kontekście zapewnienia faktycznej ochrony sygnalistom.

O komentarz do nowych propozycji ustawodawcy serwis prawo.pl poprosił dr hab. Beatę Baran-Wesołowską. Nasza ekspertka podkreśliła, że zmienione regulacje narażają sygnalistę na karne konsekwencje złożonego zgłoszenia, choć nie ma on możliwości weryfikacji jego zgodności ze stanem rzeczywistym.

„Najnowsze rozwiązania generują po stronie zgłaszającego ryzyko odpowiedzialności karnej w związku z koniecznością złożenia pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, przez sygnalistę oświadczenia, o prawdziwości przekazywanych informacji na moment dokonania zgłoszenia.”

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym artykułem: LINK

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter