W Rzeczpospolitej znajdziesz krótki komentarz naszego eksperta Pawła Krzykowskiego na temat rozpatrywania wniosków urlopowych przez pracodawców, w kontekście jednego z orzeczeń sądowych.

W komentowanym orzeczeniu sąd uznał za karygodną sytuację, w której pracodawca odpowiedział na wniosek urlopowy pracownika dopiero po 172 dniach, nawet gdy pomiędzy wnioskiem a odpowiedzią, pracodawca jednostronnie udzielił pracownikowi urlopu zaległego (w ramach szczególnych regulacji dot. epidemii), a wniosek pracownika dotyczył urlopu zaległego.

Paweł Krzykowski w swoim komentarzu wskazuje, że sąd uznał, iż „powinnością pracodawcy jest responsywność w sytuacji, gdy pracownik prosi o informację, czy może udać się na urlop. Jeśli pracodawca ma wątpliwość, czy dany pracownik podtrzymuje swój wniosek urlopowy, to powinien o to wprost zapytać pracownika.”

Autorka publikacji: red. Nadia Senkowska

Więcej informacji znajdziesz w linku.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter