Przez niejasne przepisy, związkodawcy nie składają w terminie informacji o swojej liczebności. Pracodawcy nie wiedzą co robić. Na łamach Dziennika Gazety Prawnej, między innymi o tym jakie konsekwencje powoduje niezłożenie informacji w terminie, opowiedział prof. Krzysztof W. Baran.

Przepisy wymagają, aby do 10 stycznia związkowcy podali dane co do liczebności związku na 31 grudnia, a do 10 lipca stan osobowy na 30 czerwca. Związkodawcy mylą te daty.

Według eksperta naszej kancelarii:
“ustawodawca powinien uzupełnić przepisy w ten sposób, aby określić, co dzieje się z indywidualnymi uprawnieniami związkodawców wskazanych przez swoją organizację jako np. chronionych przed zwolnieniem z pracy.”
Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu! -> POBIERZ
Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter