Sąd Rejonowy w Koninie skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytanie prawne. Miał on wątpliwości czy art. 45 § 1 kodeksu pracy, w zakresie w jakim pracownik bez zgody pracodawcy nie może zmienić żądania pozwu z zasądzenia odszkodowania na przywrócenie do pracy, jest zgodny z konstytucją.

O komentarz dla Rzeczpospolitej poproszono mec. Kajetana Bartosiaka, który zwrócił uwagę, że:

“Nie ma sporu w doktrynie i orzecznictwie, że zmiana żądania z przywrócenia do pracy na odszkodowanie jest dopuszczalna i nie wymaga zgody pozwanego pracodawcy. W tym bowiem przypadku konstytucyjne zasady wolności pracy przeważają nad kwestiami związanymi z przyjętym w Polsce modelem składania oświadczeń woli.”

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu zawierającego komentarz naszego eksperta: TUTAJ.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter