Aby móc złożyć skargę konstytucyjną należy wyczerpać wszystkie możliwe środki odwołania od skarżonej decyzji. Do Trybunału Konstytucyjnego można się wiec zgłosić dopiero po uzyskaniu niekorzystnego wyroku Sądu Apelacyjnego.

Jak się jednak okazuje, ostatnio Trybunał Konstytucyjny pozwolił na odejście od standardowych procedur i rozpoczął postępowanie w sprawie skargi złożonej przez prokuratora krajowego Dariusza Barskiego w sprawie jego odwołania, mimo że nie skorzystał on wcześniej z sądowej ścieżki.

Z takim działaniem TK nie zgadza się środowisko prawnicze. O właściwych procedurach w Prawo.pl wypowiedział się dr hab. Daniel Książek.

„Zgodnie z ar. 77 skarga konstytucyjna może być wniesiona po wyczerpaniu drogi prawnej, o ile droga ta jest przewidziana, w ciągu 3 miesięcy od dnia doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.”

Zapraszamy do lektury artykułu red. Grażyny Leśniak: LINK

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter