Ukazał się kolejny tom najbardziej prestiżowej i obszernej publikacji z zakresu prawa pracy…

Ukazał się kolejny tom najbardziej prestiżowej i obszernej publikacji z zakresu prawa pracy – IX tom Systemu Prawa Pracy, którego redaktorem naczelnym jest Senior Partner naszej Kancelarii – prof. Krzysztof W. Baran. IX tom poświęcony jest zagadnieniom międzynarodowego prawa pracy czyli ponad 1200 stron wiedzy o globalnych standardach prawa pracy i ich implementacji do prawa polskiego, w tym kwestii dotyczących równego traktowania i zakazu dyskryminacji, prawa do wynagrodzenia oraz ochrony kobiet i rodziny.

2019-04-23T09:28:16+00:00aktualności|0 Comments