Ukazał się kolejny tom najbardziej prestiżowej i obszernej publikacji z zakresu prawa pracy – IX tom Systemu Prawa Pracy, którego redaktorem naczelnym jest Senior Partner naszej Kancelarii – prof. Krzysztof W. Baran. IX tom poświęcony jest zagadnieniom międzynarodowego prawa pracy czyli ponad 1200 stron wiedzy o globalnych standardach prawa pracy i ich implementacji do prawa polskiego, w tym kwestii dotyczących równego traktowania i zakazu dyskryminacji, prawa do wynagrodzenia oraz ochrony kobiet i rodziny.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter