Zawierana umowa o pracę może mieć dość skrótowy charakter, gdyż przepisy prawa pracy szczegółowo regulują stosunek pracy. Z kolei najpopularniejsze umowy cywilnoprawne, czyli umowa o dzieło oraz umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu (tzw. umowa zlecenia), nie są tak szczegółowo uregulowane, dlatego główne ustalenia między stronami powinny zostać ujęte w zawieranej umowie.

Temat zawierania umów cywilnoprawnych szczegółowo omówił mec. Wojciech Bigaj w artykule dla Dziennika Gazety Prawnej. Radca prawny wyjaśnił, jak może skutkować niewłaściwe lub zbyt ogólnikowe ustalenie przedmiotu takiej umowy.

Z pełnym artykułem mogą się Państwo zapoznać TUTAJ.

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter