Po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy, zagadnienie związane z udzielaniem przez pracodawcę urlopu opiekuńczego stało się problematyczne. Na gruncie tych przepisów powstaje wiele pytań. Czy pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu w każdym przypadku?

Dla Dziennika Gazety Prawnej, komentarza w sprawie udziela prof. UŁ, dr hab. Małgorzata Kurzynoga. Ekspertka zauważa, że:

„W uzasadnieniu do projektu polskiej ustawy wyjaśniono, że pracodawca będzie udzielał urlopu opiekuńczego na podstawie wniosku pracownika. Nie należałoby opierać przesłanek do udzielenia tego świadczenia wyłącznie na zaświadczeniu wydawanym w systemie ochrony zdrowia. Obowiązek wydawania odnośnych zaświadczeń stanowiłby kolejne obciążenie biurokratyczne, co najpewniej w największym stopniu dotknęłoby lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Każdorazowe zgłaszanie się do lekarza o wydanie takiego zaświadczenia skutkowałoby tworzeniem fikcji, że dana osoba (opiekun) będzie chciała skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, gdyż korzystałaby ona z tych samych kolejek oczekiwania na świadczenia jak regularni pacjenci”.

Zapraszamy do lektury! TUTAJ 

Bądź z nami na bieżąco
i zapisz się do newslettera!

bkb newsletter