Bezpieczeństwo i higiena pracy

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy świadczymy usługi związane zarówno z prawidłowym stosowaniem regulacji prawnych w tym zakresie, jak i wsparciem w sytuacjach nagłych (awarie, wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe). Oferujemy pełen zakres pomocy związanej z opracowywaniem i stosowaniem dokumentacji z w/w zakresu, jak również w sytuacji prowadzenia kontroli przez upoważnione instytucje. W szczególności:

 • weryfikację i tworzenie aktów prawa wewnątrzzakładowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, procedury i polityki)
 • audytowanie przyjętych rozwiązań pod kątem legalności
 • wsparcie w działalności służby bhp
 • doradztwo w konkretnych zakresach tematycznych (np. praca w szczególnych warunkach, ryzyko zawodowe, itp.)
 • wsparcie w procesie szkolenia i poszerzania wiedzy w zakresie bhp
 • bieżące doradztwo

Kwestia zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Działalność pracodawcy w tym zakresie ma bezpośrednie przełożenie na kwestie zdrowia i życia pracowników i współpracowników pracodawcy, co ze względu na potencjalnie niebezpieczne skutki niedociągnięć lub braku właściwych rozwiązań powinno wysuwać te zagadnienia na pierwsze miejsce w funkcjonowaniu i działalności każdego pracodawcy, w szczególności zakładu produkcyjnego. Ogromna ilość regulacji prawnych i obowiązków nakładanych na pracodawcę i jego przedstawicieli powoduje, że niezbędnym jest codzienne wsparcie i kontrolna nad tą sferą działalności.

 • BHP
  • Bieżące wsparcie i doradztwo dla największych pracodawców w Polsce w tym zakresie (zatrudniających od kilku do kilkudziesięciu tysięcy pracowników),
  • przygotowane liczne opinie i analizy konkretnych tematów i zagadnień,
  • wysoka wiedza poparta wykształceniem kierunkowym ekspertów.
  Pokaż więcejPokaż mniej

Pozostałe usługi

bkb newsletter