Compliance

Wspieramy w zakresie minimalizowania ryzyka braku zgodności. Stworzenie spójnego i skutecznego systemu compliance daje naszym Klientom możliwość działania w zgodzie z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi, jak także wewnętrznymi regulacjami w ramach stosunków korporacyjnych.

Naszym Klientom oferujemy:

 • identyfikację ryzyk braku zgodności,
 • weryfikację obowiązujących procedur wewnętrznych i ich zgodność z prawem,
 • analizę istniejących środków zaradczych w zakresie ryzyk braku zgodności,
 • rekomendacje działań mitygujących,
 • wsparcie w stworzeniu komórki compliance w organizacji,
 • wdrożenie systemu compliance w organizacji,
 • budowę procedur wewnętrznych, m. in. antymobbingowych, zgłaszania nieprawidłowości, procedur prezentów i korzyści,
 • weryfikację, aktualizację istniejących procedur wewnętrznych,
 • wsparcie w opracowanie planu compliance,
 • pomoc w zdefiniowaniu zadań członków organizacji i linii raportowania,
 • wdrożenie skutecznego systemu zgłaszania nieprawidłowości w organizacji – whistleblowing,
 • przygotowujemy polityki whistleblowing’owe,
 • prowadzimy szkolenia dla kadry managerskiej w zakresie implementacji whistleblowing w organizacji,
 • przygotowujemy pracowników do korzystania z systemu zgłaszania nieprawidłowości.

Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań wewnętrznych w związku ze zgłoszonymi nieprawidłowościami.

Pozostałe usługi

bkb newsletter