Dokumentacja pracownicza

Prawidłowo prowadzony biznes wymaga wewnętrznego porządku.

Odpowiednio prowadzona dokumentacja pracownicza jest niezbędna zarówno dla prawidłowego zarządzania osobami zatrudnionymi jak i stanowi istotną pomoc na etapie sporu sądowego. Niewłaściwie prowadzona dokumentacja naraża pracodawcę zarówno na straty finansowe jak i wizerunkowe.

Przygotowujemy i wprowadzamy kompleksową dokumentację z zakresu spraw pracowniczych. Specjalizujemy się we wdrażaniu wszelkiego rodzajów regulaminów pracy, płacy jak również dokumentów z zakresu compliance jak kodeksu etyki lub kodeksy postępowań. Mamy świadomość różnych celów zakładanych przez pracodawców, stąd potrafimy dostosować wszelkiego rodzaju dokumenty do każdego rodzaju działalności.

Przygotowaliśmy setki dokumentów dla niezliczonej liczby klientów. Rozumiemy, że każdy biznes ma swoją specyfikę, dlatego każdy dokument jest dostosowany do konkretnych potrzeb.

Pozostałe usługi

bkb newsletter