Postępowania sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria oferuje pomoc w każdym rodzaju postępowań sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, także w zakresie odwołań od kar grzywny nakładanych przez organy kontrolne (np. PIP, sądy karne)) jak również odwołań od decyzji administracyjnych (sądy administracyjne). Niezwykle bogate doświadczenie zespołu procesowego gwarantuje usługi na najwyższym poziomie, w każdej dziedzinie prawa pracy.

Podstawowe informacje:

Prawo pracy w licznych sytuacjach przewiduje drogę sądową zarówno dla pracowników jak i pracodawców w celu dochodzenia swoich praw lub zweryfikowania prawidłowości postępowania jednej ze stron stosunku pracy. W tego typu postępowaniach niezwykle istotne jest ustalenie potencjalnego ryzyka oraz przygotowanie planu działania, minimalizującego te ryzyka. Zespół procesowy Kancelarii gwarantuje najwyższy poziom doświadczenia i wiedzy praktycznej, co powoduje, że zdecydowana większość postępowań kończy się rozstrzygnięciami korzystnymi dla klientów Kancelarii. Należy zauważyć, iż w trudnych sprawach często korzystne rozstrzygnięcie udaje się uzyskać dopiero na etapie skargi kasacyjnej i postępowania przed Sądem Najwyższym, który rozwiązuje najtrudniejsze problemy prawne.

Pozostałe usługi

bkb newsletter