Transfery pracownicze – przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Nasza specjalizacja w tym zakresie obejmuje:

 • due diligence w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • przygotowywanie harmonogramów transferów pracowniczych
 • przygotowywanie zawiadomień dla związków zawodowych, rady pracowników, pracowników, wsparcie pracodawcy w procesie komunikacji zmian
 • prowadzenie konsultacji ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników
 • doradztwo w sprawach dotyczących podziału ZFSŚ, kwestiach dotyczących PPE i PPK
 • doradztwo w zakresie statusu układów zbiorowych, regulaminów wynagradzania i premiowania, programów dotyczących świadczeń pracowniczych

Podstawowe informacje:

 • Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.
 • W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w ww. trybie nie uprawnia do nabycia ustawowej odprawy pieniężnej, chyba że przyczyną rozwiązania stosunku pracy była poważna zmiana warunków pracy na niekorzyść pracownika (uchwała SN z dnia 18 czerwca 2009 r., III PZP 1/09)
 • Artykuł 23 (1) § 1 k.p. nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, zawartej z poprzednim pracodawcą (uchwała SN z dnia 6 maja 2015 r., III PZP 2/15)
 • Transfery pracownicze
  • Doradztwo w kwestiach dotyczących przejścia części zakładu pracy dla międzynarodowej firmy farmaceutycznej działającej w Polsce,
  • kilkanaście przejęć zakładów pracy (laboratoriów) dla firmy diagnostycznej z branży farmaceutycznej,
  • doradztwo przy przejściu zakładu pracy na międzynarodową firmę z branże meblarskiej, działającą w Polsce,
  • prowadzenie po stronie pracodawców sporów sądowych we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących outsourcingu i transferów zakładów pracy.
  Pokaż więcejPokaż mniej

Pozostałe usługi

bkb newsletter