Wewnętrzne regulacje pracodawcy, w tym układy zbiorowe pracy i regulaminy

Wewnętrzne regulacje pracodawcy mogą mieć różnorodny charakter. Układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy i płacy, kodeksy postępowania to tylko przykłady możliwych regulacji, które mogą obowiązywać u każdego pracodawcy.

Wskazane regulacje pomagają prawidłowo kształtować stosunki zatrudnienia oraz w sposób klarowny komunikują prowadzoną przez pracodawcę politykę i oczekiwania wobec pracowników. Wspieramy pracodawców zarówno na etapie sporządzania, wprowadzania jak i bieżącego funkcjonowania wszelkiego rodzaju dokumentów wewnątrzobowiązujących.

Przygotowaliśmy tysiące różnego rodzaju dokumentów wewnątrzobowiązujących regulujących prawa i obowiązków pracodawców oraz pracowników. Reprezentujemy naszych Klientów przed organami publicznymi oraz sądami w sporach powstałych na tle takich przepisów. Dokonujemy audytów takich regulacji i przygotowujemy rekomendację ich modyfikacji.

Pozostałe usługi

bkb newsletter