Wypadki przy pracy

W zakresie związanym z szeroko rozumianym zdarzeniami mogącymi stanowić wypadki przy pracy, czyli zdarzeniami nagłymi, przerywającymi pracę lub z nią związane, które powodują urazy u pracowników oferta naszych usług obejmuje w szczególności:

 • wsparcie w procesie wyjaśniania przyczyn zdarzenia, w szczególności wsparcie zespołów powypadkowych w toku postępowania i przygotowania dokumentacji ze zdarzenia,
 • wsparcie przed organami kontroli, policją, prokuraturą w przypadku wypadków zbiorowych, ciężkich i śmiertelnych,
 • analiza dokumentacji powypadkowej w zakresie oceny prawidłowości i legalności jej przygotowania oraz przedkładanie rekomendacji dotyczących dalszego działania w sprawie,
 • ocena zasadności roszczeń pracowniczych związanych z tego typu zdarzeniami.

Podstawowe informacje:

Wypadki przy pracy i ich skutki mogą nieść poważne konsekwencje dla pracodawcy oraz osób potencjalnie odpowiedzialnych za wystąpienie takiej sytuacji. Rzetelna i dokonana w oparciu o obowiązujące regulacje oraz bogate doświadczenie praktyczne analiza konkretnych przypadków pozwala zazwyczaj na jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości i dokonanie prawidłowych ustaleń, umożliwiających ustalenie przebiegu zdarzenia oraz odpowiedzialność konkretnych osób za jego skutki. Profesjonalne wsparcie umożliwia także zapobieganie kolejnym zdarzeniom w przyszłości i formułowanie rekomendacji na przyszłość, których stosowanie minimalizuje ryzyko ponownego wystąpienia takich zdarzeń.

 • Wypadki przy pracy
  • Bogate doświadczenie praktyczne w badaniu przyczyn zdarzeń wypadkowych oraz przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji,
  • bogate doświadczenie sądowe związane z roszczeniami pracowników i poszkodowanych w tego typu zdarzeniach.
  Pokaż więcejPokaż mniej

Pozostałe usługi

bkb newsletter